Rostskydd med linolja - Bäst för både bil och miljö!

Mer om linolja

För rostskyddsbehandling används miljövänlig kallpressad rå linolja. Linet är närproducerat - det är både odlat och pressat i Sverige. Kallpressad rå linolja håller bättre kvalitet och egenskaper än kokt linolja. Den kallpressade råa linoljan är mycket tunnare än den kokta oljan och har därmed bättre inträngningsförmåga.

Linolja är ett bra rostskydd för bland annat järn. Det är dessutom effektivt på ytor som redan angripits av rost. Genom sin krypförmåga tränger den ner till kärnplåten och hindrar vidare rost. Vid behandling av chassiplattor och hålrum på bilar skapas en gummiliknande yta som skyddar mot luftens syre.

Verkstaden
Korrugerad plåt på väggen i Rostdoktorns lokaler. Plåten har utsatts för åtskilliga linoljebesprutningar och den resulterande gummiliknande ytan syns tydligt.

En analys från statens provningsanstalt, nr 88M51536, visar att linoljans förmåga till inträngning i spalt är nästan dubbelt så bra som Tectyl ML. Ett utdrag ur rapporten återges nedan.


STATENS PROVNINGSANSTALT PROTOKOLL  
  Datum/Date Beteckning/Reference
Swedish National Testing Institute 1989-04-27 88M51536
Materialteknik och mekanik Ert datum/Your date Er referens/Your reference
Jan Victor, kk/4776H   Ingemar Larsson
  Örebro Linodlareförening
  Röcklinge, Närkes kil
  705 92  ÖREBRO
  Jämförande provning av linolja och rostskyddsmedel
Provföremål Linolja och tunnflytande rostskyddsmedel.
Specifikation Provvätska A. 1 liter Örebro lin linolja
  Provvätska B. 1 sprayburk Tectyl ML tunnflytande rostskyddsmedel.
Uppdrag Provningen utfördes enligt delar av Svensk standard för rostskyddsmedel för bilar - hålrumsvätskor, SS 18 65 11.
Provningens utförande Inträngning i spalt enligt SS 18 60 17
  Två blästrade stålplåtar med Ra-värdet 10 um skruvades ihop något förskjutna i förhållande till varandra. Plåtarna hölls vertikalt och provvätskorna påfördes genom strykning med pensel 5 gånger längs den nedre spaltöppningen. Plåtparen förvarades 7 dygn i vertikalt läge vid temperaturen 23 C och relativa luftfuktigheten 50 %, varefter plåtarna särades och den maximala inträngningen bestämdes.
  ...
Provningsresultat Inträngning i spalt enligt SS 18 60 17
 
  Inträngning, mm  
Provvätska Prov 1 Prov 2
A 47 48
B 29 30
  ...
  STATENS PROVNINGSANSTALT
  Ytskydd och korrosion